News & Events


Oktober Nuus - 13 October 2017

Die strategies benutting van beskikbare waterbronne is aan die orde van die dag en noodsaak ons om beter te beplan en meer oordeelkundig te bemes volgens nuwe doelwitte.

Ons fokus is hierdie maand op die bemesting van tafeldruiwe. Indien waterbronne beperkend is lei dit dikwels ook tot verlaagde waterkwaliteit wat ook in aanmerking geneem moet word. Die bemestingsbenadering wat gevolg moet word en die produkte van toepassing is onder bespreking.

Maak seker jy volg die beste strategie en gebruik die bemestingsprodukte wat dit ondersteun. Die manne by Atlantic Fertilisers kan jou help om die beste besluite vir hierdie seisoen te neem.

Atlantic Fertilisers se Bio Enrich en Water Soluble produkreeks bied die moontlikhede om gekompliseerde bemestings benaderings op ‘n vereenvoudigde en bekostigbare metode aan te spreek deur:

 • Langdurige werking en verminderde toedienings
 • Voorkom oormatige opbou van voeding in die wortelsone
 • Bevorder egalige groei en volledige ontwikkeling
 • Spesialis bemesting op ‘n die maklike manier

Die aanwending van organiese gebaseerde produkte hou vele voordele vir hoë produksievlakke en kwaliteit tafeldruiwe in, mits dit op die regte manier aangewend word. Hierdie kennis is nie noodwendig beskikbaar by die verskaffers van uitsluitlik chemiese bemestingsprodukte.

In die volgende gevalle kan organiese produkte oorweeg word:

 • Nuwe aanplantings
 • Gronde wat behandel is vir nematodes
 • Ouer wordende blokke gewoonlik ouer as 12 jaar
 • Bevordering van egalige groei en ontwikkeling
 • Bevordering van wortelontwikkeling
 • Grond en plant gesondheid
 • Vereenvoudigde bemestings programme
 • Waar verhoogde opname van kalium en kalsium verlang word
 • Voortydige na oes toedienings vir onderhoud en opbou van reserwes

Afnemende groei met de verloop van die seisoen

 

Bemesting van gewasse wat onder beskerming gekweek word - 11 September 2017

Verbouing van gewasse onder beskerming het verskeie voordele. Dit kan wees om buite die normale seisoen te produseer, meer plante per hektaar te vestig om ‘n groter produksie te kry of om beter kwaliteit produk te verkry. In die meeste gevalle kry jy beter kwaliteit met beter produksie teen laer koste per eenheid.

Verskeie gewasse word onder beskerming gekweek en dit is in strukture wat bedek is met plastiek of skadunet. Die groentegewasse wat op hierdie manier geproduseer word is meestal verskeie tipes tamaties, soetrissies en kweekhuis komkommers wat ook as Engelse komkommers bekendstaan. Daar word ook met ander groentesoorte soos groenbone, brinjal, babaskorstipes en blaarslaai, om net ‘n paar op te noem, op hierdie manier geboer.

Hierdie gewasse word dan direk in die grond maar meestal in houers wat met saagsels, steenkoolas, klapperhaar of ander natuurlike substraat geplant en kunsmatige mediums soos “Rockwool” kan ook gebruik word. Laasgenoemde word van vulkaniese rots vervaardig en word ingevoer.

Al hierdie aanplantings word dan deur drupbesproeiing met water wat met kunsmis verreik is, besproei. Waar daar in die grond geboer word, moet grondontledings gedoen word en as deel van die grondvoorbereidings word kalk en/of gips na behoefte toegedien. Dit word ook sterk aanbeveel dat organise bemesting van die regte gehalte op hierdie stadium toegedien word en hier moet nie net na die plantvoeding eienskappe gekyk word nie, maar na die verbetering van die grond en die voeding van die voordelige mikro organismes in die grond. As daar nie na hierdie punte gekyk word nie, kan die grond na ‘n enkele seisoen besmet raak met skadelike patogene en daarom onbruikbaar wees vir verdere aanplantings. Die ideale produkte om hier te gebruik is Bio Ocean of Bio Ganic afhangend van die gewas en toegedien in hoeveelhede ooreenkomstig die plantestand.

Die water wat gebruik word om die gewasse onder beskerming te kweek word deurgaans verreik met wateroplosbare kunsmis wat alle nodige voedingselemente moet bevat (mikroelemente ingesluit), maar geen onnodige of ongewensde elemente of onsuiwerhede nie. Hierdie mengsel moet volledig gebalanseerd wees omdat, veral in ander mediums as grond, daar geen ander voeding vir die plant beskikbaar is nie. Onsuiwerhede bereik toksiese vlakke met aanhoudende toediening. Dit is van uiterse belang dat hierdie kunsmis teen die regte konsentrasie en in die regte verhouding toegedien word en daarom is deeglike kennis saam met spesialis advies noodsaaklik. Atlantic Fertilisers het twee mengsels, HydroPonic of HydroSol wat saam met Kalsiumnitraat gebruik word as ‘n volledige mengsel vir bykans enige gewas. Dit word net in veskillende verhoudings gemeng vir elke gewas en groeistadium. Die resultate by groot kommersiële produsente is baie goed, dit is beslis baie koste effektief en baie gebruikersvriendelik. Die produkte kan as verdunde mengsels gebruik word, maar ook as konsentraat (“stock”) mengsels vir direkte dosering. Dit word ook gerusteun deur advies verkry deur meer as 20 jaar se ondervinding in hierdie veld.

 

Die eerste wit bloeisels - 10 August 2017

Die eerste wit bloeisels het reeds hul verskyning gemaak en knipoog vir die nuwe groeiseisoen. Die daglig lengtes is ook aan die langer word en beplanning vir die nuwe seisoen rondom voeding en besproeiing is bo aan die lysie van dinge wat moet gebeur.

Die gebeure van die vorige seisoen sit egter nog vlak in die geheue en herinner ons in die meeste gevalle aan water tekorte, en in sekere gevalle ook na-oes voeding wat nie kon plaasvind agv hiervan nie.

Dit is dus belangrik om dit in ag te neem met die voedingsbeplanning vir hierdie komende seisoen.

Aanvullende voeding in die lyn van effe groter eerste toedienings, die bestuur van soute in die wortel sones en die belangrikheid van neem van blaarmonsters op die regte tye om die voedingsprogram op koers te hou, sal nou van kritiese belang wees.

Die ervare span van Atlantic Fertilisers is gereed om vrae te help beantwoord en behulpsaam te wees met u beplanning vir hierdie seisoen.

Kontak hulle gerus en sorg dat u alle relevante inligting wat hul mag benodig sommer byderhand het om die proses te bespoedig.

Inligting wat benodig mag word:

 • Tipe besproeiing stelsel
 • Voedingsprogram wat gevolg was deur die seisoen
 • Datum wat water min of op geraak het
 • Voedingsinkrimente wat NIE gegee was nie
 • Blaar/grond ontledings van die vorige seisoen
 • Oeste wat gerealiseer het
 • Metode van kunsmistoediening bv met hand, vloeibaar of wateroplosbaar deur die besproeiing
 • Groeikragtigheid van die gewas

 

Grondvoorbereiding - 29 June 2017

Atlantic Fertilisers word nasionaal erken vir die hoë standaard van ons produkte, sowel as ons unieke raadgewende dienste. Laasgnoemde behels GPS-gekoppelde grondmonsters deur toegewyde landboukonsultante, laboratoriumontleding, terugvoering, leiding en opvolgaksies.
Ons lanboukundige span bied die volgende advies ten opsigte van grondvoorbereiding aan plaaslike boere in die Wes Kaap.

Grondvoorbereiding vir die vestiging van permanente gewasse is van uiterste belang.
Grondvoorbereiding moet voorafgegaan word deur die neem van grondmonsters met profielgate op verskillende dieptes van ongeveer 0-30, 30-60 en 60-90cm.
Beperkende lae kan nou fisies geidentifiseer word en ontoereikende neutriente (grondvrugbaarheid) kan bereken word. Deur die toevoeging van korrekte hoeveelhede ameliorante kan grond reggestel word tot die verlangde vlakke om optimum opbrengs van die voornemende gewas te verseker. Waar nodig kan die grondbiologie en struktuur deur die toevoeging van organiese material soos gekomposteerde mis verbeter word.


Die meganiese aksie wat deur die korrekte keuse van implement gevolg word sal help met die verbetering van fisiese beperkings, gelaagdheid en die vermenging van die ameliorante tot op verlangde dieptes. Die resultaat moet poog om ’n beter groeimedium te skep deur deurlugting en waterhouding te verbeter.
Regstelling van grond pH deur toevoeging van kalk, en gips vir die aanvulling van kalsium en uitloging van soute is belangrik. Die aanvulling van fosfaatvlakke is ook belangrik omdat dit die enigste kans is voor vestiging om diep vermenging te bewerkstellig deur die grondvoorbereidings aksie.
Aanpassings moet gemaak word om te kompenseer vir onvoldoende vermenging en die handhawing van voedingstof-konsentrasies in die wortelomgewing. Waar boorde hervestig word moet praktyke gevolg word wat nematode en grond gedraagde siektes onderdruk.

Atlantic Fertilisers is nie net hoog aangeslaan as verskaffer van voorste hoëgehalte bemestingstowwe (kunsmis). Ons bied ook aan unieke volledige dienspakket:

 1. Konsultante neem die nodige grondmonsters regoor jou plaas.
 2. Gebiede word deur GPS vasgelê vir verdere evaluering en jou grondmonsters word dan deur geakkrediteerde laboratoriums ontleed.
 3. Hierdie resultate word voorts deur ons span geëvalueer, wat dan jou streek se klimaatstoestande en jou vorige boerdery- en bemestingpraktyke in berekening bring om te bepaal watter produkpakket die beste vir jou sal werk.
 4. Ons is altyd net ’n telefoonoproep ver en gereed met raad, terugvoering en opvolgbesoeke.

 

 

Omwentelinge in Rooibosteebemesting - 15 May 2017

Groeiende belangstelling in Rooibos het veroorsaak dat die vraag na rooibos tee die afgelope paar jaar baie toegeneem het. Op die oomblik word navorsing gedoen in samewerking met die Grondkunde Departement aan die Universiteit Stellenbosh.

Die hoof doel van die navorsing is om grondvrugbaarheids vlakke te bepaal en grond en blaar norms vir die rooibos area vas te stel sodat bemestings bestuurs praktyke aangepas kan word om rooibos tee produksie te verhoog.

Uit vorige navorsing is die hoeveelheid N:P:K wat deur die oes verwyder word bereken. Verskillende vlakke van Atlantic Fertiliser se Bio Ganic, Bio Rock is gekies sowel as chemiese mengels.

Voorlopige navorsings bevindings dui daarop dat die onderstaande riglyne vir bemesting moontlik te konserwatief is en aangepas moet word volgens die klei- en organiese- materiaal inhou vir die 6 verskillende rooibos tee produksiegebiede.

Atlantic Fertilisers beveel die volgende bemestings toedienings aan (kg/ha):

  Toediening Bio Ganic   Bio Rock
Bandplaas Laag 150 100
  Hoog 300 150
Voloppervlak Laag 500 250
  Hoog 750 325

 

 

Die voordele van semi-organiese bemesting - 10 January 2017

Hierdie maand gesels ons graag oor die suksesvolle vestiging van kleingrane en weidings met semi-organiese bemesting deur middel van planters.

Semi-organiese koring mengsels:

8.8.1(17)

10.6.1(17)

6.10.1(17)

6.10.3(19)

Spoorelemente kan ook ekstra bygevoeg word volgens elke kliënt se behoeftes.

Die voordele is opgesluit in die sinergisme tussen organies en anorganiese komponente. Anders gestel, die waarde van die kombinasie tussen organiese en anorganiese bemesting is groter as die waarde van die twee komponente op hulle eie.
 
Van waar kom die bydrae?
 
Minder negatiewe effekte in die wortelomgewing.

Groter bydrae deur grondorganismes.

Minder verliese van chemiese voedingstowwe deurdat die organise komponent die chemiese komponent ‘vashou’.

Korrekte N:S verhouding word nagestreef.

Pasgemaakte mikro elemente insluitings.

Leer en verbeter jaarliks met aanpassings.
 
Hoekom semi-organiese bemesting?

Semi-organiese bemesting gaan nie net oor die produk maar ook die beginsels en die praktyke wat dit ondersteun.

Bemesting kan negatief reageer as gevolg van te hoë konsentrasie van chemiese kunsmis. Aan die ander kant werk semi-organiese bemesting stimulerend op die plant en mikro organisms in ‘n meer natuurlike omgewing.

Verminderde risiko.

 

Wateroplosbare bemesting - 31 May 2016

Atlantic Fertilisers se wateroplosbare bemesting kan op hul eie of komplimenterend tot die grondverbeteraars en organies verrykte en verpilde produkte gebruik word. Die korrekte verhouding van N:S word gevolg en daar word altyd gepoog om met effektiewe bemestings toedienings ’n maklik toepaslike ekonomiese bemestingsbenadering te volg.

A Grondverbeteraars

Gereelde klein toedienings van kalk en gips saam met organiese grondverbeteraars of organies verrykte produkte is belangrike benaderings om volgehoue produksie en ’n goeie gewas leeftyd te verseker.

BioGanic

BioRock

BioOcean

B Organies verrykte produkte

8.1.2

12.2.3

10.2.6

9.2.9

Indien drupbesproeiing gebruik word moet die grondverbeteraars of gepaste verrykte produk voortydig toegedien word op die bankies sodat die laaste 75-100 mm van die winter reën die volledige benutting daarvan kan verseker.

Dit is nog meer van belang indien dit nie moontlik is om wateroplosbare bemesting deur die besproeiing toe te dien in die tydperk voor blom nie. Omstandighede soos groot voorafgaande oes en swak implimentering van na oes bemesting mag dit nodig maak om die wateroplosbare bemesting voor blom toe te dien.

Met drupbesproeiing kan kleiner hoeveelhede plantvoeding meer oordeelkundig as met mikro-besproeiing in die na blom periode toegedien word. In sommige gevalle waar dit moeilik is om die korrekte konsentrasie van plantvoeding te handhaaf gedurende die na blom periode mag dit nodig wees om ’n verrykte produk op die bankie naby aan die drupperlyn toe te dien en dan aanvullende toedienings deur die water te doen.

Met mikro-besproeiing is dit nie so maklik om lae vlakke van bemesting in die na blom periode te bestuur nie. In hierdie gevalle word daar gebruik gemaak van organies verrykte produkte in kombinasie met wateroplosbare produkte om ‘n meer gematigde vrystelling van voeding oor ‘n tydperk te verseker.

Wateroplosbare produkte kan met sukses in enige bemestingsprogram aangewend word om arbeid te spaar en bemestingspraktyke te verfyn en beter resultate te behaal.

 

Belangrike oorwegings vir bemesting van Rooitee - 16 May 2016

Ons basiese vertrekpunt is altyd ’n grondontleding. Ongelukkig moet die ontledings van sandgronde baie oordeelkundig evalueer word en is die basiese riglyne nog gebrekkig. Aangesien sande baie lae vlakke van slik en klei bevat, ontleed die gronde in die katione wat aan die klei geadsorbeer is, laag. Die dieper sandgrond beskik dikwels oor ondergrondse klei wat benut kan word deur die gewas.

Dit is ook opmerklik om verbeterde groei te sien waar die grond se klei-inhoud hoër is. Die mikro-klimaat mag groot verligting bied in streke waar vog gedurende die somer beperk is. Waar tee onder besproeiing bemes word, verskil die groei aansienlik van die plante wat ons onder veldtoestande sien.

Rooitee is ’n geharde gewas wat aangepas is om te oorleef in sy natuurlike klimaat. Meeste van die bemestingspraktyke is daarop gerig om goeie vestiging te kry en plante wat vinnig begin produseer te verseker.

Twee hoof benaderings word gevolg:

 • Bou die gronde op in die jaar voor vestiging tot die verlangde status van voedingstowwe.
 • Vestig met lae voedingsvlakke tydens planttyd.

Die voedingsvlakke in die grond is so laag dat daar ter wille van oorlewing van die produserende tee vanaf die derde jaar voeding toegedien moet word.

Hierdie beginsels verskil nie van ander gewasse nie maar die aanvullings is teen baie laer vlakke as by ander kontantgewasse.

Die toediening van kalk en gips moet oordeelkundig volgens die katioonadsorbsievermoë van die sand geskied. Die kritieke vlakke soos gemeet in dpm (mg/kg) is in hierdie gronde van groter belang as die verhoudings van elemente tot mekaar.

Onder veldtoestande word goeie resultate behaal deur ’n opbou van fosfaat en kalsium teen ongeveer die helfte van wat vir wingerde gebruik word.

Met vestiging word goeie resultate behaal deur 150-300 kg/ha BioGanic of 100-150 kg/ha BioRock te bandplaas. Die hoeveelhede verteenwoordig lae vlakke van voedingstowwe wat “veilig” vrygestel word en goeie resultate lewer.

Soos meeste ander gewasse sal die hoogste behoefte aan voedingstowwe wees tydens die periode van toename van aktiewe droogte en hergroei. Die voedingstowwe word egter vroeër in die groeiseisoen opgeneem en her getranslokeer gedurende die periode van piek aanvraag.

 

Ontsluit die volle potensiaal van grondontledings - 16 May 2016

Om die volle waarde van grondontledings te ontsluit moet ons werk met historiese en nuwe grondontledings om die veranderinge wat oor tyd plaasgevind het te verstaan. Dit is ook noodsaaklik om hierdie inligting saam met produksie inligting en verbouingspraktyke te lees om sodoende te fokus op die praktyke wat beter resultate lewer.

Atlantic Fertilisers se grondontledings diens verseker dat grondmonsters korrek geneem word en dat die gevolgtrekkings wat daarvolgens gemaak word hoogs betroubaar is. Die sleutel vir die benutting van grondontledings is in die korrekte interpretasie daarvan. 

In die praktyk word daar aan die een kant oor veralgemeen en aan die ander kant te veel waarde geheg aan besonderhede wat nie werklik van belang is nie.

Atlantic Fertilisers se bemestingsprogramme berus nie alleen op grondontledings nie maar neem verskeie ander faktore in ag en word ondersteun deur opvolgwerk, waarnemings en aanpassings gedurende die groeiseisoen.

Teen ’n klein tarief werk ons om produksie onder wisselende klimaatsomstandighede beter te verstaan en die volle potensiaal van u boerdery te ontwikkel.

Waar daar ’n behoefte is kan die volgende dienste gelewer word:

 • GPS verwyste plaasinligting
 • Probleem evaluasies en “Smart Sampling”
 • Blaarontledings
 • Evaluasie van produksie inligting
 • Bemestingsprogramme en opvolgwerk

Gee ons ’n kans om die beste gebruik te maak van beproefde metodes, beskikbare inligting en ons ondervinding. Die praktiese uitvoerbaarheid van programme en die resultate wat gedurende die twee voorafgaande seisoene behaal is, is voldoende bewys van die volhoubare en suksesvolle benadering wat ons volg – groei wat jy kan meet.

 

Bemestingspraktyke - 05 April 2016

Wanneer daar aan bemestingspraktyke gedink word, is daar sekere vrae wat beantwoord moet word om 'n goeie besluit te neem, bv.

1.     Wanneer is die beste tyd om te begin met na-oes?

2.     Watter produktipe sal die beste keuse wees?

3.     Hoeveel moet gegee word?

Die antwoorde op hierdie vrae is hopelik reeds aangespreek in jou bemestingsprogram, maar omdat daar gewerk word met ‘n lewendige sisteem is dit nodig om so 'n program te bestuur en nodige aanpassings te maak soos gedikteer deur

-       voorafgaande klimaatstoestande

-       groeikragtigheid van die gewas

-       oesgrootte voor gemik/gerealiseer

-       grondstruktuur en bydrae van die grondvrugbaaarheid (grond en blaarontledings)

-       beskikbaarheid en kwaliteit van besproeiingswater

-       en waarnemings wat gemaak en aangeteken was deur die groeiseisoen.

 

Boeraande - 05 April 2016

Ons insiggewende boereaand vind maandeliks plaas en kan nie misgeloop word nie.
Kom geniet ń aand waar gerespekteerde boere advies, wenke en nuttige inligting met
mekaar deel. Op 18 Februarie het ons in Philadelphia bymekaar gekom vir koringver-
gadering. Hou ons Facebook bladsy dop vir meer inligting oor ons volgende boereaand.

 

 

Pitkos - Swael - 05 April 2016

- Swael vorm deel van die boustene van sekere aminosure of proteiïne en  bevorder ook die vorming van chlorofil.

- Die ontwikkeling van wortelknoppies by peulplante word positief beinvloed deur die teenwoordigheid van Swael. 

- Gewasbehoeftes is nou gekorroleerd met stikstofbehoeftes. Swael is aktief in die metabolisme van Stikstof sodat dit effektief deur die gewasse benut kan word.

- Net soos alle anione is swael in die sulfaat vorm onderhewig aan loging terwyl elementêre swawel minder onderhewig is aan loging omdat dit eers omgeskakel moet word na die sulfaat vorm voordat dit plantopneembaar is.

- Swawel is ook betrokke by die stimulasie van grondmikrobe aktiwiteite.

- Blaarontledings met ‘n N:S verhouding van groter as 15 dui op ‘n moontliheid van verbeterde reaksie met swawel toedienings. 

- Om seker te maak van jou bemestingsprogram behoort stikstof, swawel en molibdeen bepaal te word deur blaarontledings. 

- Swael behoeftes neem drievoudig toe onder nat en koue groeitoestande en kom meer voor op klipperige en sanderige gronde.

 

Die voordele van semi–organiese bemesting - 29 February 2016

Die voordele is opgesluit in die sinergie tussen organies en anorganiese komponente.

Anders gestel, die waarde van die kombinasie tussen organiese en anorganiese bemesting is groter as die waarde van die twee komponente op hulle eie.

Van waar kom die bydrae?

• Minder negatiewe effekte in die wortelomgewing
• Groter bydrae deur grondorganismes
• Minder verliese
• Handhaaf N:S verhouding
• Pasgemaakte Mikro elemente insluitings
• Leer en verbeter jaarliks met aanpassings

 

Vir hoë produksievlakke en kwaliteit tafeldruiwe - 09 October 2015

Elke omgewing en bestuurspraktyk verg aanpassings aangesien klimaat, grondtipe en bestuurspraktyke soos toedieningsmetodes en besproeiing die klem ten opsigte van bemesting insette kan verander.

Die gebruik van grondmonsters is ‘n belangrike punt van vertrek maar soos bestuurspraktyke aangepas en optimaliseer word, word blaarontledings toenemend meer belangrik. Waarnemings in groeikrag gedurende die seisoen moet egter nooit onderskat word nie.

Die invloed van bestuurspraktyke, oesgrootte en kwaliteit bepaal grootliks die benadering wat gevolg moet word met bemesting insette.

In baie gevalle word daar nog steeds te min aandag gegee aan die volgende aspekte 

 1. Groeikrag en snoeihout
 2. Plant waarnemings gedurende die groeiseisoen
 3. Met bot bemesting
 4. Egalige en gematigde groei
 5. Verdeling van bemestingstoedienings
 6. Te veel kalium word toegedien
 7. Wortelontwikkeling
 8. Oorgekompliseerde bemestings programme
 9. Goeie na oes bemesting
 10. Ontwikkeling van die boustene vir kleurontwikkeling 

Te veel waarde word geheg aan bemesting volgens die fenologiese stadia, dit kan lei tot abnormale klein toedienings van bemesting. Te veel klem word in die proses geplaas op die belangrikheid van kalium in die bemestingsprogram. Dit lei tot ‘n oorbemesting van kalium ten koste van kalsium wat kwaliteit nadelig kan beïnvloed.

Die aanwending van organies gebaseerde produkte hou vele voordele in mits dit op die regte manier aangewend word om produksie doelwitte gedurende die seisoen te ondersteun.

Die volgende is tipiese gevalle lys waar organiese produkte oorweeg moet word:

 1. Nuwe aanplantings
 2. Gronde wat behandel is vir nematodes
 3. Ouer wordende blokke gewoonlik ouer as 12 jaar
 4. Bevordering van egalige groei en ontwikkeling
 5. Bevordering van wortelontwikkeling
 6. Grond en plant gesondheid
 7. Vereenvoudigde bemestings programme
 8. Verhoogde opname van kalium en kalsium verlang word
 9. Voortydige na oes toedienings vir onderhoud en opbou van reserwes
 10. Wisselvallige resultate

 

Die sinvolle aanwending van organiese materiaal is nie noodwendig ‘n proses om die organiese materiaal in die grond te verhoog nie maar, is net soos die toediening van stikstof, fosfaat en kalium in die teenwoordigheid van kalsium en magnesium belangrik om gesonde groei en ontwikkeling te ondersteun.

Ons kan soos in die geval van die genoemde elemente redeneer dat grond meer volhoubare geboer kan word deur jaarliks een of meer inkremente organiese materiaal toe te dien. Ondervinding het geleer dat hierdie inkremente baie kleiner kan wees as wat in die verlede geglo is. Om hierdie rede kan daar groot verskille in mening wees tussen die landboukundiges betrokke by bemestingsinsette.

In die praktyk word goeie resultate behaal met 3-4 gereelde toedienings van 200-300 kg organiese verrykte produk. Die organiese materiaal wat in hierdie proses gedurende die groeiseisoen toegedien word is dus 600-1200 kg/ha.

Die verantwoordelike gebruik van organies verrykte produkte is dikwels goedkoper en sonder die moontlike negatiewe effekte as dit vergelyk word met die grootmaat toedienings van mis of kompos. Indien bemestingsprogramme met die organies verrykte produkte vergelyk word met die bestaande bemestingsprogramme van chemiese produkte is die vergelykings baie koste effektief.

Die voordele t.o.v. gesonde plante, kwaliteit egalige groei word nie in die kort termyn berekenings in ag geneem nie maar, dit is uiters belangrik waar optimale produksie van hoë kwaliteit jaarliks gehandhaaf moet word.  

 

Kalium: - 09 October 2015

 

 1. Speel n rol by menige metaboliese prosesse
 2. Kalium is een van die mees beweeglike elemente in die wingerdstok en vervul n belangrike funksie in die regulering van osmotiese drukke en derhalwe die waterhuishouding van die stok
 3. Kalium speel n rol in die vervoer en kondensering van koolhidrate en dit is dus belangrik dat n koolhidraat ryke plant soos die wingerdstok voldoende K tot sy beskikking het.
 4. Kalium beweeg vanaf blare na die vrugte tydens deurslaan en versout organiese sure veral wynsteensuur tydens rypwording. Vandaar die verskynsel dat hoe K voeding, hoer pH’s van die mos tot gevolg het
 5. K induseer terselfdertyd hoër appel –en totale suurinhoud van die blare en mos
 6. Die rol van K in kleur en as kwaliteitsfaktor word dikwels beklemtoon
 7. Die Onderdrukkende rol van K t.o.v N-voeding is bekend
 8. Weens die feit dat hoe K voeding, hoer pH’s, appelsuur en totale suurkonsentrasies in die trosse teweeg bring, kan dit ook n negatiewe effek hê deurdat dit in die geval van rooiwyne hoë pH’s en swakker kleur gee
 9. K word in ongeveer in dieselfde hoeveelhede as N benodig
 10. Tipiese tekort simptome:

 

 • Opgerolde blaar (na bo of onder) wat met  bladrandvergeling gepaard gaan. Hierdie vergeling kom gewoonlik op blare bokant die 10de nodium voor en blaarrande kan later afsterf
 • Later in die seisoen word tekorte waargeneem as verbruining van ouer blare

Uittreksel uit Wingerdbou van Suid Afrika Uitgawe 1981 - onder redaksie van Johan Burger en Jakob Diest

 

Fosfaat - 05 August 2015

 • Bevorder ontwikkeling van wortelstelsel en dit bevorder weer sterker weerstand teen wortelsiektes en beter opname van voedingstowwe
 • Piekperiodes van opname by wingerd is na bot en na oes
 • Ongeveer 0,7kg fosfaat word benodig deur elke ton druiwe en geassosieerde blare en lote
 • Word in klein hoeveelhede benodig
 • Geen defnitiewe tekort simptome nie, maar tekorte word weerspieel deur verminderde groei, donkergroen blare en dikwels 'n perswording van die hoofnerwe by wingerd.
 • Tipiese bronne van fosfaat is bv, uit organiese materiaal, Rotsfosfaat, Beenmeel, Dubbel-Superfosfaat,  Enkel-Superfosfaat, MAP, DAP, Fosforsuur
 • Ongeveer 0,7kg fosfaat word benodig deur elke ton druiwe en geassosieerde blare en lote

 

Bemesting van jong wingerde - 05 August 2015

Doelwitte

 • Groeispasie so gou moontlik te vul
 • So vinnig as moontlik optimale produksievlakke te bereik
 • Volgehoue jaarlikse produksie te verseker

 

Gebalanseerde benadering van praktyke:

 • Grondvoorbereiding alleen lewer nie altyd die verlangde vermenging en regstelling van bemestingsprodukte omdat dit dikwels nie reg uitgevoer word of uitgevoer kan word nie. Jong stokke is blootgestel aan ‘n beperkte grondvolume en voed hoofsaaklik op die konsentrasie van voedingstowwe waaraan die wortels blootgestel word. Oormatige hoë konsentrasie veroorsaak stremmingstoestande terwyl te lae vlakke nie voldoende groei kan ondersteun nie.
 • Baie foute word begaan met oortoediening van bemesting wat in plantgate geplaas word. Daarom is dit dus belangrik om kennis te neem van die konsentrasie van bemestingstowwe in die wortelomgewing van die jong stokkies.
 • Die waarde van kalsium en fosfaat bemesting word dikwels in die proses onderskat.
 • Ons moet onderskei tussen die faktore wat kan bydra tot groei en die faktore wat groei kan vertraag. Probleme kan nie reggestel word deur meer voedingstowwe toe te dien nie.

 

Faktore wat die keuse van bemesting met plant en die praktyke wat gevolg word, bepaal:

 • Vooraftoediening van mis of kompos
 • Nuwe grond of hervestiging van ou grond
 • Berookte grond of gronde behandel vir nematodes
 • Die besproeiingstelsel
 • Gebruik van plastiek
 • Metode van bemestingstoediening
 • Wat is werklik uitvoerbaar en prakties om te doen
 • Gebruik van deklae of mulching

 

Bemesting met plant

20 kg P wat met grondvoorbereiding toegedien word op nuwe gronde moet teruggehou en liewer op die plantry toegedien word; of 20 g MAP(33) word per plantgat. Hierdie praktyk is meer aanvaarbaar op nuut gevestigde gronde.

Met hervestiging van stokkies op ou produserende grond en gronde wat vir nematodes behandel is moet voorkeur verleen word aan die gebruik van kompos of organies verrykte bemestingsprodukte soos Bio Rock en Bio Ocean teen 250-500 g/stok.

Die bemesting van jong wingerd vereis gereelde lae toedienings van stikstof bemesting en fosfaat bemesting. Die stimulasie van jong wortels kan bewerkstellig word deur die gebruik van kalsiumnitraat onder lae pH, hoë sout of brak toestande.

 

Algemeen

 • Eerste bemesting ± 2 weke na bot of wanneer grondtemperature gestyg het tot bo 14°C.
 • Bemes 80 g 10-2-6(18) M en volg dit na 4 weke weer op met 30 g/stok CaNO3 of 15 g/stok KAN(28)
 • Die opvolgende toediening moet 14 dae later geskied as 80g 10-2-6(18) half-organiese bemesting
 • Die doelwit moet wees om so veel as moontlik vegetatiewe groei te kry voor Januarie
 • Bemestingsprodukte moet ten minste 10 cm en in ‘n sirkel om die stok geplaas word
 • Tot begin Januarie kan 3-4 toedienings van 10-2-6(18) M en 2-3 toedienings van CaNO3 of KAN(28) gemaak word
 • Dit kan opgevolg word met 2 toedienings van 10-2-6(18) M en 1-2 toedienings van CaNO3 of KAN(28) gemaak word gedurende Februarie en Maart

 

 

Gravel & Grape - 27 April 2015